УС и КС

Председател на Управителния Съвет на ВАРХ:
 
Павлин Косев, gm@aquahotels.com                    
 
Членове на Управителния Съвет на ВАРХ:
 
1. Павлин Косев, gm@aquahotels.com
2. Деян Колев, gm@modushotel.com
3. Тодор Петков, petkov@galeriahotels.com
4. Нели Братоева, nellybratoeva@gmail.com
5. Георги Найденов, manager@bestwesternvarna.com
 
Членове на Котролния Съвет на ВАРХ:
 
1. Валентин Давидов, valdav@abv.bg
2. Адв. Николай Илчев, nilchev@abv.bg