УС и КС

Председател на Управителния Съвет на ВАРХ:
 
Павлин Косев, gm@aquahotels.com                    
 
Членове на Управителния Съвет на ВАРХ:
 

1. Павлин Косев, gm@aquahotels.com

2. Нели Братоева, nellybratoeva@gmail.com

3. Тодор Петков, petkov@galeriahotels.com

4. Тихомир Стратиев, manager@marinahotels.com

5. Елена Косева, ceo@stconstantine.bg

 
 
Членове на Контролния Съвет на ВАРХ:
 
1. Валентин Давидов, valdav@abv.bg
2. Адв. Николай Илчев, nilchev@abv.bg