Демонстрационно пътуване от Варна до Златнитни пясъци популяризира туристически обекти

29.10.2014

Фотография

Източник:Черно Море
  

Демонстрационно пътуване от Варна до курорта Златни пясъци през Св. Константин с показване на туристическите обекти организира дирекция „Култура“ на община Варна. Инициативата е предназначена за пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители и е в партньорство с общините Аксаково, Аврен, Белослав, Девня и Варненската търговска камара.

Пътуването включва посещение на Музея за нова история на Варна и разглеждане на Малките римски терми, посещение на манастира „Св. св. Константин и Елена” и Природен парк „Златни пясъци”.

Основната цел на инициативата е разработване и популяризиране на регионален туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг на основата на интегриран подход за устойчиво развитие на туризма на регионално ниво.

За първи път маршрутите, разработени съвместно между общините Варна, Аксаково, Аврен, Девня и Белослав, бяха представени по време на VII Черноморски туристически форум, който се проведе в морската столица. Обекти като Вълшебния извор и скалния феномен Побити камъни край Девня, мест. Ятата край Белослав, църквата „Св. Успение Богородично" в Аксаково, астрономическата обсерватория в Аврен и др. предизвикаха особен интерес у посетителите, участвали на XI Международно туристическо изложение „Планините на България - гостоприемство в четири сезона“, провело се в Пампорово.

Сред целите на инициативата са разработване на маршрути за посещение на обектите от интегрирания регионален туристически продукт, изготвяне на маркетингов план за позициониране на регионалния туристически продукт, разработване на промоционални материали за туристически пакети, подготовка и изработване на необходимите рекламни и комуникационни материали, участия в туристически борси, изложения и панаири в страната и пазари от ЕС.

В края на този месец стартира серия от демонстрационни пътувания, чрез които ще се популяризира природното, културно и историческо наследство на туристическия регион, включващ общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав и Девня, ще се намали сезонността на туристическите посещения, като се насърчи предлагането на туристически услуги извън активния туристически сезон, ще се привличат нови пазарни сегменти с разработването на регионален туристически продукт, основан на природното, културно и историческо наследство в туристическия регион, чийто основен вид туризъм към момента е морският туризъм.