Информация за изходящия туристопоток от Русия за първото полугодие на 2016 г.

09.09.2016

Фотография

Фотография

Източник: Госпожа Катя Жекова – Аташе по туризма към посолството на Република България в Москва, ВАРХ

 

НАЦИОНАЛНО ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Посолство на Република България в Руската федерация

------------------------------------------------------------------

Тел. + 7 495/234 0226, + 7 9253580038; Е-mail: tourism@bolgaria.ru

 

ТУРИЗЪМ   

Информационен бюлетин – 08.09.2016

 

Информация за изходящия туристопоток от Русия за първото полугодие на 2016 г. на база на официалните данни, обнародвани от РОССТАТ, и публикувани от АТОР и други руски медии.

Съгласно статистиката за първите шест месеца на 2016 г. България е посетена от 182 000 руски  туристи /ръст от 23,8% в сравнение с 2015 г. / и заема 19-то място сред най-популярните туристически направления на руския пазар /при 25 място през 2015 г./.

За първите шест месеца руските туристи са пътували най-често в Абхазия /1,5 млн./, Финляндия /1,26 млн./, Казахстан /1,25 млн./, Украйна /816 000/, Китай /712 000/, Естония /698 000/, Полша /581 000/, Германия /468 000/, Тайланд /441 000/ и Испания /321 000/.

Наблюдава се съкращение на руския изходящ туристопоток, но със значително по-бавни темпове в сравнение с 2015 г. Общият брой на туристическите пътувания на руснаците през първото полугодие на 2016 г. е 13,2 млн., което е с 13,1% по-малко от аналогичния период на 2015 г. /15,2 млн./. За сравнение  през първото полугодие на 2014 г. изходящия поток е намалял с 24,4%. 

В сравнение с периода януари – юни 2016 г. от първата десятка на предпочитаните от руските туристи направления са отпаднали Турция и Египет, като най-голям ръст на руския пазар бележи Тунис, където туристопотокът се увеличава 7 пъти /186 хиляди руски туристи/ и направлението заема 18-то място сред най-популярните туристически дестинации. Във втората десятка са Кипър /314 000/, Италия /313 000/, Литва /303 000/, Грузия /298 000/, Азърбайджан /267 000/, Гърция /260 000/, ОАЕ /240 000/, България /182 000/ и Франция /180 000/. 

Най-висок ръст в сравнение със същия отчетен период на 2015 г. бележат направленията Кипър /+50%/, Китай /+45%/, Тайланд /+24,2%/, България /+23,8%/, Гърция /+22,1%/, Грузия /+21,2%/, Испания /+14,6%/.

Спад се отчита при Финляндия /-17%/, Казахстан /- 11,5%/ , Полша /-10,6%/, Франция /- 7%/, Чехия /-15,7%/, Израел /-10,2%/.