Общината с безплатен достъп до туристическия регистър

17.02.2014

Фотография

Източник: Varnautre.bg

Системата обхваща в реално време дейностите, свързани с категоризираните туристически обекти, като към момента само хотелите във Варна са над 400

Община Варна е сред първите общини, подали данни за туристическите обекти в Националния туристически регистър. Към момента от общо 284 общини 97 са подали информация в министерството.

От Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) обявиха, че системата е изцяло готова за включване в онлайн режим за всички администрации.Варна е сред малкото общини получили привилегията да я ползват безплатно за период от 6 месеца.

Това стана ясно по време на годишната среща на МИЕ с местната власт, която се проведе в рамките на 31-вото Международно туристическо изложение "Ваканция спа и експо" в София.

Системата обхваща в реално време дейностите, свързани с категоризираните туристически обекти, като към момента само хотелите във Варна са над 400. Програмата позволява да бъде надграждана и в нея постепенно да се включат всички участници в туристическата система - туроператори, туристически сдружения, туристически информационни центрове и др.

Регистърът дава възможност да се проследяват в реално време промените в туристическите обекти. Това ще доведе до прозрачност в работата им, до намаляване на финансовите загуби от недекларираните местни туристически данъци и повишаване на събираемостта.